Forskningsinfrastruktur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Forskning
  5. Forskningsinfrastruktur

Tillgängliga resurser för forskningsinfrastruktur vid universitetet

Stockholms universitet har en omfattande infrastruktur för forskning med  avancerade forskningsmiljöer.

Forskningsinfrastruktur inom humanvetenskap

Här finns samlad information om den forskningsinfrastruktur som Humanvetenskapliga området ansvarar för. Resurserna är av mycket olika slag och det finns ingen skarp definition av vad som utgör en infrastruktur.

Forskningsinfrastruktur inom naturvetenskap

Här har vi samlat information om den forskningsinfrastruktur som finns vid den naturvetenskapliga fakulteten. Anläggningarna är av mycket olika slag och det finns ingen skarp definition av vad som utgör en infrastruktur. Om du är intresserad av att utnyttja någon anläggning så kontaktar du angiven kontaktperson.

Puff till Tools of Science