Per Krusell/Stockholms universitet
Per Krusell/Stockholms universitet

Totalt beviljar Riksbankens Jubileumsfond över 300 miljoner kronor till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. De som beviljas medel är 42 projekt, 3 program och 7 projektstöd till forskningens infrastruktur. Per Krusells program är ett av tre som beviljas medel. Programmet ska utvärdera och granska klimatpolicy i låginkomstländer med det långsiktiga målet att begränsa klimatförändringarna i dessa länder.

Utöver detta har alltså 42 projekt fått anslag. Det handlar om forskning om allt ifrån det könsneutrala hens påverkan på hur vi ser kön, valrelaterat våld, hur medicinska innovationer faktiskt fördelas till studier om delningsekonomin, god miljöförvaltning och hur man lär sig teckenspråk som andraspråk.

Medel till åtta projekt vid universitetet

Stockholms universitet tilldelas medel för åtta projekt:
- Fredrik Fahlander, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Materiella bilder: visuell grammatik i bronsålderns bildbruk.  2 313 000 kr.
-Marie Gustafsson Sendén, Psykologiska institutionen. Hens ansikte - ett könsneutralt pronomens påverkan på könskategorisering och ansiktsperception. 4 376 000 kr.
- Maja Krzewinska, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Biologiskt och socialt släktskap speglat i genom ifrån medeltida svenska flerpersonsgravar. 4 702 000 kr.
- Jonathan Kuyper, Statsvetenskapliga institutionen. Låsningar och lösningar i globala styrformer: Demokrati, politisering och legitimitet. 2 136 000 kr.
- Krister Schönström, Institutionen för lingvistik. Från tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk. 2 973 000 kr.
- Anna Storm, Kulturgeografiska institutionen. Arvet efter kärnkraften: Samhällen, framtidsbilder och radioaktivt avfall. 5 174 000 kr.
- Jenny Säve-Söderbergh, Institutet för social forskning. Kan vi minska könslönegapet genom interventioner i löneförhandlingar? Identifikation av kausala orsakssamband och interventioner. 2 536 000 kr.
- Michael Tåhlin, Institutet för social forskning. Kunskapssamhällets mörka sida? Nedgången i ungdomars och utlandsföddas sysselsättning. 3 432 000 kr.