Projektbidrag

 

Belén Martín-Matute, Organisk kemi: “New Catalytic Methods to Construct Carbon-Heteroatom Bonds”, 3 372 000 kr

   

Stefano Bonetti, Fysikum: ”Icke-linjär fononik: koherent kontroll av kvantmaterial”, 3 659 000 kr

   

Volker Brüchert, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Den kritiska rollen av den turbulenta bentiska gränsskikten for drivshusgas och närsalt biogeokemi: Nya in-situ mätningar och insikter från tracer inkubationsexperiment”, 3 460 000 kr  

 

Peter Brzezinski, DBB: ”Energikonservering i biologiska membraner”, 5 011 000 kr   

 

Christophe Dupraz, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Prebiotisk Stromatolit´ Hypothes: Kontroll av "organofilm" på kärnbildning, tillväxt och morfologisk framväxt av mikrobialiter”, 3 688 000 kr  

 

Ylva Engström, MBW: ”Reglering och funktionell betydelse av translationell genomläsning av stoppkodon”, 2 820 000 kr   

 

Ingrid Faye, MBW: ”MEP-vägens betydelse för tarmfloran och dess inverkan på beteendet”, 2 820 000 kr  

 

Chad Finley, Fysikum: ”Astrofysikaliska neutriner med IceCube”, 3 560 000 kr   

 

Rachel Foster, Institutionen för ekologi, miljö och botanik: ”Identifiering av funktion och effektivitet hos proteiner nödvändiga för kol och kväve överföring i marina symbiotiska cyanobakterier via genuttryck i heterologa system”, 2 820 000 kr  

 

Elena Gorokhova, ACES: ”Hur organismer anpassar sig till cyanobakterieblomningar där bakterier bryter ned hepatotoxiner”, 2 850 000 kr   

 

Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi: ”Tinande permafrost och flöden av miljögifter samt organiskt material till akvatiska ekosystem”, 3 620 000 kr   

 

Martin Jastroch, MBW: ”Nya insikter om termogena mekanismer i brun fettvävnad genom evolutionär rekonstruktion”, 3 896 000 kr 

  

Vladimir Krasnov, Fysikum: ”Justerbara supraledande källor av koherent THz utstrålning”, 3 400 000 kr   

 

Jonas Larson, Fysikum: ”Kvantmekanisk mångpartikelfysik: från kvantsimulatorer till termalisering”, 3 056 000 kr  

 

Olof Leimar, Zoologiska institutionen: ”Modellering av sociala beteenden och signalering med spelteori och maskininlärning”, 2 260 000 kr  

 

Mattias Mannervik, MBW: ”Etablering av epigenetiska landskap i Drosophila embryot”, 3 270 000 kr   

 

Jonathan Martin, ACES: ”Förutsättningslösa analysmetoder för monitorering av miljöföroreningar i människa och djur i den nya eran med exposomik”, 2 916 000 kr

   

Lena Mäler, DBB: ”Biomembraners egenskaper: biofysikaliska studier av glykosyltransferas - lipid interaktioner”, 3 800 000 kr   

 

Antti Niemi, NORDITA: ”Geometrisk frustration och uppdykning av tidskristall tillstånd”, 3 000 000 kr  

 

Douglas Nilsson, ACES: "Karakterisera egenskaper hos klimatrelevanta organiska och inorganiska havssprej-aerosoler, källor och atmosfär-hav-utbyte som orsakar deras netto-emissioner (CROISSANT)”, 3 380 000 kr

  

Mikael Oliveberg, Institutionen för biokemi och biofysik: ”Molekylära koden för cellulär funktion och anpassning till extrema livsmiljöer”, 3 280 000 kr   

 

Martin Ott, DBB: “Organization and regulation of mitochondrial protein synthesis”, 3 900 000 kr

   

Victoria Pease, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Tektonisk koppling av Yukon-Koyukuk och Kanada bassänger”, 3 200 000 kr  

 

Henning Schmidt, Fysikum: ”Experiment med strålar av kalla lagrade joner i DESIREE”, 3 456 000 kr

  

Pauline Snoeijs Leijonmalm, Institutionen för ekologi, miljö och botanik: ”Säsongsväxlingar i sympatiska och pelagiska mikrobiom och deras metaboliska funktioner i centrala Norra ishavet med tonvikt på kol-och kvävecykeln”, 3 502 000 kr

   

Rhonda Snook, Zoologiska institutionen: ”Evolution av gametisk reproduktiv isolering”, 3 502 000 kr 

 

Bo Sundborg, Fysikum: ”Holografiska rumtider från enkla kvantteorier”, 3 560 000 kr 

 

Cheuk-Wai Tai, MMK: ”Kvantitativ strukturell karaktärisering med hjälp av 3D elektronbaserad funktion”, 3 200 000 kr 

 

Jiayin Yuan, MMK: ”Montering av 2D-material i 3D porösa membran via kontrollerad elektrostatisk komplexbildning”, 3 320 000 kr 

  

Marie Öhman, MBW: ”Spatiotemporal reglering av RNA editering in däggdjurshjärnan”, 3 270 000 kr   

 

Göran Östlin, Astronomi: ”Aktiva stjärnbildande galaxers kinematik”, 3 560 000 kr.   

 

Etableringsbidrag

 

Cristobal Arratia, NORDITA: ”Att förstå uppkomsten av storskalig koherens i turbulenta flöden”, 3 600 000 kr

 

Frida Bender, MISU: ”Moln, albedo-symmetri mellan halvkloten och långsiktig klimat-stabilitet”, 3 264 000 kr   

 

Anders Jerkstrand, Astronomi: ”Supernova and kilonova explosioner: diagnostisering av Universums ämnesfabriker”, 3 970 000 kr  

 

Markus Kowalewski, Fysikum: ”Studier av koniska korsningar med ultrasnabb tidsupplöst röntgenspektroskopi”, 3 000 000 kr

 

Mikael Lundqvist, Lingvistik: ”Mekanismer för viljemässig kontrol av arbetsminnet”, 3 550 000 kr  

 

David Marsh, Fysikum: ”Astronomiska signaler från axioner och axionlika Partiklar”, 3 970 000 kr   

 

Evan O'Connor, Astronomi: ”Simuleringar av massiva stjärnors explosiva död”, 3 200 000 kr   

 

Jonathan Rohleder, Matematiska institutionen: ”Nya spektralolikheter för områden och grafer”, 2 800 000 kr   

 

Habib Rostami, NORDITA: ”Icke-linjär optik och transport i tvådimensionella material”, 3 280 000 kr 

 

Christian Stranne, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Smältande gashydrater - hur stora blir framtida metangasutsläpp från våra havsbottnar?”, 4 000 000 kr  

 

Alexander Streltsov, Fysikum: ”Kvantkoherens och sammanflätning för kvantteknologi”, 3 000 000 kr;   

 

Birgit Wild, ACES: ”Dikväveoxidflöden från Östsibiriska Arktiska Kusthavet”, 3 400 000 kr;   

 

Paul Zieger, ACES: ”Biogena partiklar och deras roll för bildning av arktiska moln”, 3 200 000 kr.  

 

Läs mer: Vetenskapsrådets beviljade bidrag inom naturvetenskap och teknik.