Med hjälp av kryoelektron-mikroskop (cryo-EM) visualiserar Alexey Amunts och hans forskargrupp strukturer av enskilda proteinkomplex. Det slutliga resultatet är en mycket detaljerad tredimensionell modell av den ursprungliga biologiska strukturen. Dessa visualiseringar ger viktig information om de strukturer och mekanismer som styr cellens funktion.

Amunts och hans forskargrupp har skapat bilder av strukturella drag hos mito-ribosomen, som sätter igång cancercellers metabolism. Mito-ribosomen kan vara en slags akilleshäl för tumörer, och ett mål för cancerterapi. Gruppen fångade de första högupplösta bilderna av ett läkemedel bundet till mito-ribosomen, något som öppnar möjligheter för strukturbaserad läkemedelsdesign med hjälp av cryo-EM.

The Lennart Nilsson Award Foundation grundades 1998 som ett erkännande av den världsberömda svenska fotografen Lennart Nilsson och hans arbete. Dess främsta syfte är att främja utbildning och forskning inom medicin, biologi och ingenjörsvetenskap, med hjälp av bilder. Detta uppnås genom Lennart Nilsson Award, en årlig internationell utmärkelse.