Alexey Amunts. Foto: Stockholms universitet
Alexey Amunts. Foto: Stockholms universitet

Alexey Amunts är forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik samt gruppledare vid SciLifeLab. Hans laboratorieforskning fokuserar på den grundläggande frågan om hur mitokondriens egna ribosomer, mitoribosomer, skapas. Mitoribosomer är både komplexa och mångfacetterade och genererar energi som våra celler kan utnyttja. Bildningen sker genom komplexa biologiska syntesprocesser.

Med hjälp av kryoelektron-mikroskop (cryo-EM) har forskarna lyckats bestämma atomstrukturerna i några av de mest komplexa sammansättningarna av multiprotein som driver viktiga cellulära processer, inklusive kloribosomer, mitoribosomer, fotosystem och ATP-syntes.

Genom Young Investigator-programmet identifierar och stöder EMBO några av de bästa unga forskarna inom biovetenskap. De forskare som väljs ut som EMBO Young Investigators får ekonomiskt och praktiskt stöd under en period på fyra år för att kunna utveckla färdigheter och kontakter som hjälper dem i början av sina karriärer.

EMBO är en organisation av mer än 1800 ledande forskare som främjar spetskompetens inom biovetenskap i Europa och på andra håll i världen. Organisationens huvudmål är att stödja begåvade forskare i alla karriärstadier, stimulera utbyte av vetenskaplig information och hjälpa till att bygga en forskningsmiljö där forskare kan uppnå bra resultat.

Mer information om forskningen och programmet:

Alexey Amunts forskargrupp
https://www.scilifelab.se/researchers/alexey-amunts/

EMBO Young Investigators
https://www.embo.org/funding-awards/young-investigators