Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Blodförgiftning, sepsis, är ett livshotande tillstånd man kan få när kroppens immunförsvar reagerar mot en infektion på ett sätt som skadar kroppens egna organ och celler. Hur många som dör av blodförgiftning är svårt att veta eftersom data saknas, men FN:s hälsoorganisation WHO uppskattar att sex miljoner människor dör av blodförgiftning varje år, de flesta i låg- eller medelinkomstländer.

– I delar av världen med hög barndödlighet är oftast dödsorsaken okänd. Sannolikt orsakas dödfallet av en infektion, men vilken det är fastställs för det mesta inte. Utan denna kunskap är det svårt att minska barndödlighet orsakad av infektion. Syftet med projektet är att undersöka om en teknik som vi utvecklat kan användas för att i stor skala kunna undersöka prover som samlats under enkla omständigheter och på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mats Nilsson.

Vintern 2017 berättade Stockholms universitet om forskargruppens uppfinning av ett enkelt mikroskop som kan printas ut i en 3D-skrivare och kopplas till en mobiltelefon. Mikroskopet kan användas till att ställa diagnoser på DNA-nivå på till exempel cancertumörer eller tuberkulos. Tidigare har en sådan exakt diagnos krävt ett avancerat laboratorium, men den mobila tekniken kan användas även av en läkare i ett flyktingläger utan stadig elektricitet.

– Det finns en koppling till mitt mobiltelefonprojekt. Som ett led efter ett mer kartläggande arbete behöver enkla diagnostiska tester utvecklas. Här kan vår mobiltelefonbaserade molekylära diagnostik komma till användning, säger Mats Nilsson.