Sergey Naboko, Jonas Bergström, Gleb Nanashev och Alexander Berglund.
Sergey Naboko, Jonas Bergström, Gleb Nenashev och Alexander Berglund.
 

Anslaget är inte inriktat på något särskilt område inom matematiken utan stödjer grundforskning. Årets kandidater arbetar med viktiga matematiska forskningsfrågor som rör bland annat datalagring, nanoteknik och kunskap om universum och våra fysikaliska lagar.

Professor Sergey N. Naboko, St Petersburg State University, Ryssland rekryteras som gästprofessor, docent Alexander Berglund och Jonas Bergström får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige och doktorand Gleb Nenashev får postdoktoral tjänst vid Massachusetts Institute of Technology, USA, och stöd under två år efter återvändandet till Sverige.

Läs mer om forskarnas projekt:

Sergey N. Naboko – Transporter i nanostrukturer

Alexander Berglund – Nytt sätt att jämföra geometriska objekt

Jonas Bergström – Att ordna kurvor

Gleb Nenashev – Grafer åskådliggör abstrakta former

Matematik central för samhällsutvecklingen

Den snabba utveckling som nu sker inom automatisering och digitalisering och en stor del av de framsteg som görs inom forskningen bygger på enorma mängder data. För att kunna nyttja all information de ger krävs avancerad matematik.

– Matematiken har alltid varit central för samhällsutvecklingen men i och med de ofantliga datamängder som kan tas fram i dag har den hamnat i fokus på ett helt nytt sätt. Den befintliga matematiken räcker inte till för att dra nytta av all information vi får, därför har det blivit allt viktigare att utveckla matematiken. Då kan vi bättre förstå samband mellan gener och sjukdomar och klimatförändringar till exempel, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Målet internationell tätposition

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse går i denna utökade satsning in med 340 miljoner kronor till stöd för svensk matematikforskning. Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.

– Målet med programmet är att Sverige ska återta en internationell tätposition inom området. Det är en oerhört viktig satsning som vi i Vetenskapsakademien är stolta att vara en del av, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.