– Kryoelektronmikroskopi, kryo-EM, är en teknik för att bestämma tredimensionella strukturer av stora biomolekyler. Tekniken har utvecklats mycket starkt under de senaste fem åren, och det görs för närvarande stora satsningar på kryo-EM i både Sverige och Danmark berätter Gunnar von Heijne.

– Anslaget gör att vi kan utveckla samarbetet mellan de nationella kryo-EM faciliteterna i Umeå, Stockholm, Köpenhamn och Aarhus, säger han.

Projektet pågår i fem år.