Antologin Migration from Turkey to Sweden handlar om den turkiska diasporan i Sverige.
Antologin Migration from Turkey to Sweden handlar om den turkiska diasporan i Sverige.

Vad inspirerade er att samarbeta kring boken?
Paul T Levin (PL), direktör vid Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier (SUITS):

Vi hade turen att ha Bahar Baser som postdoktor hos oss och hon undersökte de turkiska diaspororna i Sverige och Tyskland. Hon hade ett fantastiskt nätverk både i Sverige och bland turkiska forskare i hela Europa.

Bahar Baser (BB), forskarassistent vid Centre for Trust, Peace and Social Relations, Coventry University:

År 2015 var det 50 år sedan som den stora migrationen ägde rum från Turkiet till Sverige och vi ville fira det.

Vad är speciellt med boken?
BB: Vad vi vet är det här den första engelskspråkiga boken som ges ut i ämnet.

PL: Boken närmar sig ämnet från invandrarnas och deras barns perspektiv. Av författarna är de flesta själva från Turkiet och deras texter bygger på omfattande intervjuer.

Vilka nya perspektiv ger boken på den turkiska migrationen till Sverige?
PL: Den turkiska gruppen integrerade sig i stort sett bra i Sverige, särskilt i jämförelse med andra nationaliteter och med turkar i andra länder.

BB: Boken visar att migranter mycket väl kan behålla sina identiteter och lojaliteter gentemot släktingar i hemlandet, men det är inte nödvändigtvis ett hinder för integration i det nya landet.

Vad kan boken lära oss om aktuella frågor med migration?
PL:
Att det svenska samhället inte alltid är så välkomnande som vi kanske tror.

BB: Att integration inte är något enkelt fenomen. Vår syn på integration borde vara mycket mer komplex och öppen för att kunna sätta oss in i en globaliserad värld.

Ett seminarium om boken hålls den 17 oktober, 14.00 till 16.00 på Medelhavsmuseet, Stockholm.