Brexit. Foto: Eugene Sergeev/Mostphotos
Stockholms universitet har många viktiga partners i Storbritannien både vad gäller forskningssamarbeten och studentutbyten. Foto: Eugene Sergeev/Mostphotos


– Stockholms universitet är så väl förberett på Brexit som det går att vara, man vet inte riktigt hur man ska förbereda, säger Maria Wikse, internationell samordnare vid Avdelningen för forskningsstöd.
Universitetet har många viktiga partners i Storbritannien både vad gäller forskningssamarbeten och studentutbyten. Under 2018 och 2019 har Avdelningen för forskningsstöd och Global Engagement Team kartlagt samarbetena med Storbritannien och ökat kontakterna med många av dem. Rektor har tillsammans med andra svenska rektorer träffat Russel Group, som representerar 24 av Storbritanniens ledande universitet, och fler möten är inplanerade.
– Än så länge finns det tid att förhandla och diskutera eftersom de brittiska universiteten är med i Erasmus+ och Horisont 2020 programtiden ut, säger Maria Wikse.
Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte medan Horisont 2020 är EU:s pågående ramprogram för forskning. Utlysningar inom respektive program pågår året ut och projekten inom programmet har finansiering projekttiden ut, även efter 2020.
Benjamin Jones är britt och doktorerar vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Han är bekymrad över Brexit:
– Just nu tror jag inte att Brexit kommer att påverka mig och min forskning eftersom den handlar om Indiska oceanen. Men framtiden är oklar. Hur blir det om jag skulle vilja göra min post doc någonstans i Europa?
Han tror att Brexit kanske till och med på kort sikt skulle kunna vara bra för Sverige och Stockholms universitet, om universitetet lyckas locka hit duktiga forskare som inte vill vara kvar i Storbritannien. Under övergångsperioden, som pågår under hela 2020, ska det egentligen inte bli några större förändringar, men vad som händer sedan oroar:
– Jag misstänker att toryregeringen långsamt kommer att avveckla samarbeten som Erasmus. De säger att det är för dyrt och inte gör någon riktigt nytta.
Än värre är att Brexit, enligt Benjamin Jones, gör att Storbritannien isolerar sig.
– Vi borde arbeta tillsammans för att hantera dagens stora frågor som klimatet och utarmningen av den biologiska mångfalden.
Texten är skriven i januari, aktuell information kring Brexit och högskolesektorn finns på Universitets- och högskolerådets webb: uhr.se/brexit


Artikeln är publicerad i Universitetsnytt nr 1 2020.
Text: Karin Tjulin