– Djursholm är en miljö som sedan dess grundande attraherat Sveriges beslutsfattande elit. För att förstå hur ledare tänker och agerar i Sverige, är det en bra idé att studera Djursholms historia och nutida kultur och värderingar.

Djursholm är Sveriges ledarsamhälle

På basis av intervjuer med såväl boende som människor som arbetar i Djursholm och fältstudier under flera års tid, argumenterar han för att Djursholm är Sveriges ledarsamhälle. Det har en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare till ledare, särskilt barnen och ungdomarna.

– Den livsstil som dominerar Djursholm påverkar resten av samhället på en mängd olika sätt. Djursholm är inte ett näringslivets isolat, det är en miljö som i hög grad formar värderingar och ideal långt bortom dess fysiska gränser.

Är djursholmare bra ledare?

– Den frågan kan inte jag besvara. Men de är definitivt förebilder i dagens samhälle, vilket märks på det inflytande de når i den allmänna debatten och i beslutsfattande positioner och nätverk.

På väg mot ”konsekrati”

I boken argumenterar Mikael Holmqvist för att Sverige håller på att utvecklas till en ”konsekrati”, med Djursholm och andra ledarsamhällen i spetsen.

Mikael Holmqvist.
Mikael Holmqvist.

I en typisk konsekrati får människor inflytande genom sin sociala och kommunikativa förmåga. Formella meriter och analytiska förmågor är inte avgörande.

– Detta blir till en stor utmaning mot de meritokratiska dygder som länge präglat vårt land, till exempel kring hur universitetsutbildning ska bedrivas.

Mikael Holmqvist bor själv i Danderyd men säger sig på flera sätt vara en djursholmare.

– Djursholm är inte bara en plats, det är en livsstil. Lektorer och professorer är också ledare, och vi agerar många gånger ”djursholmskt”, såväl professionellt som privat.

Presentationer av boken

Den 3 juni klockan 18 presenteras boken på NK bokhandel av författaren och det blir samtal med debattören och författaren Göran Greider om Djursholm och bokens uppkomst. Ingen föranmälan krävs.

Den 4 juni klockan 15 presenterar författaren boken vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Det blir även kommentarer av professor Patrik Aspers och professor Hervé Corvellec. Anmälan till mikael.holmqvist@sbs.su.se.