– I första hand är detta grundforskning, för att bättre förstå världen omkring oss. Men kan vi förstå hur naturen utför dessa reaktioner har vi också större möjligheter att försöka efterlikna dem i laboratorier och industriellt. I dessa fall handlar det om kemiska reaktioner centrala för omställning till gröna industriella processer och gröna energisystem, säger Martin Högbom.

Forskarna ska med hjälp av röntgenlaser fånga flera kortlivade stadier under den kemiska reaktionen för att beskriva hur den fortlöper steg för steg.

– Anslaget ger oss möjligheten att bygga ett ambitiöst projekt från grunden och att rekrytera den kompetens från olika områden som behövs för att kunna ta sig an denna frågeställning. Framförallt är det roligt att få finansiering för ett projekt där utvärderarna ansåg att det är så svårt att det inte är säkert att det kommer fungera, men samtidigt tillräckligt spännande för att man ändå borde försöka. Det är fantastiskt kul att få jobba med forskning på det viset!

ERC Consolidator Grant sträcker sig över fem år. Läs mer här om anslaget.