Faktatillit. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Satsningen ”Faktatillit” inleddes under 2017 med samtalsserien ”Vems sanning?” på Stockholms stadsbibliotek och sedan dess har flera seminarier arrangerats på temat med universitetets medarbetare, bland annat i Almedalen.

I en filmad intervju på www.su.se/faktatillit berättar rektor Astrid Söderbergh Widding om satsningen och universitetets ansvar och uppdrag när det gäller att producera och sprida kunskap och utbilda i kritiskt tänkande.

Sidan uppdateras vartefter med nytt material. Gunilla Svensson, professor i meteorologi, svarar på frågor om klimatforskning och Åsa Wikforss, professor i filosofi, och Torun Lindholm, professor i psykologi, berättar om ett aktuellt forskningsprojekt som ska ta reda på vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom att människor i vissa situationer inte vill ta till sig kunskap.