Timmerstuga i Hemavan. Foto: Linda Bylund
Timmerstuga i Hemavan. Foto: Linda Bylund

 

Forskningssatsningen finansieras av Naturvårdsverket och stödjer det nationella miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Målet är att få mer kunskap för en hållbar utveckling och framtida förvaltning av fjällen, med ett helhetsperspektiv på fjällandskapet och nära samverkan med berörda fjällaktörer. Tio olika forskningsprojekt ingår i satsningen, med ett 40-tal forskare från sex svenska universitet.

I projektet ”Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen” medverkar Carl Österlin och Peter Schlyter från Stockholms universitet. Trycket på fjällandskapet har ökat kraftigt de senaste åren. Bland annat på grund av ett allt större intresse för exempelvis vindkraft och gruvetableringar, men också på grund av klimatförändringar. Förändringstrycket gör att det behövs bättre kunskapsunderlag för att bättre kunna vårda både naturvärden och kulturarv och det blir också allt viktigare med bra planeringsverktyg.

– Det handlar om hur man kan se fjällen som ett landskap snarare än uppdelat i kultur-och naturmiljöer. Det är viktigt för att vi ska förstå hur fjällandskapet hänger ihop för att kunna skydda det, säger Carl Österlin.

Samtal i podcast

I podcasten samtalar Carl Österlin, Fabian Mebus (arbetar med landskapsvårdsfrågor på Riksantikvarieämbetet) och Kjell-Åke Aronsson (museichef på Àjtte, svenskt fjäll- och samemuseum) bland annat om exploatering i fjällmiljön, möjligheter och svårigheter att integrera natur- och kulturmiljövård och hur man kan jobba med medborgarforskning för att bygga upp kunskap kring kulturmiljöer.

Lyssna på avsnittet via Storslagna fjälls webbplats

Lyssna på avsnittet via iTunes

Mer fjällforskning vid SU

Ett annat av projekten i Storslagen fjällmiljö är ”Vägar till mångfunktionella fjällandskap”, där forskaren Annika Dahlberg vid Institutionen för naturgeografi medverkar.