Ilona Riipinen, ACES, och Annica Ekman, MISU. Foto: Annika Hallman
Ilona Riipinen, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, och Annica Ekman, Meteorologiska institutionen. Foto: Annika Hallman


FORCeS samlar 20 europeiska forskargrupper som ligger i fronten när det gäller olika aspekter av klimatforskning.

– Vi är stolta över möjligheten att samarbeta med dessa världsledande forskare och är hedrade av att få koordinera denna insats. Det här arbetet kan göra en stor skillnad när det gäller de vår förståelse av de faktorer som driver förändringar i jordens klimat, säger Ilona Riipinen, professor i atmosfärsvetenskap vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), som är koordinator för projektet tillsammans med Annica Ekman, professor i meteorologi vid Meteorologiska institutionen (MISU).

Tvärvetenskapligt samarbete mellan experter

Projektet bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika experter på process- och klimatskala.  

– Vi tror att ett av de viktigaste hindren för att minska osäkerheten i klimatprojektioner har varit otillräcklig information om hur detaljerat olika småskaliga processer behöver beskrivas i klimatmodeller, som till exempel partikel- och molndroppsbildning. Dessutom har mycket ny kunskap från småskaliga studier av dessa processer inte fångats upp i modellerna. FORCeS kommer att ta itu med detta kunskapsgap genom att använda en kombination av observationsdata från laboratorier, fältstudier och satelliter samt teoretiska tillvägagångssätt, allt från molekylär teori till jordsystemmodellering. Vi kommer även analysera data med nya statistiska metoder, säger Ilona Riipinen.

Projektet pågår i fyra år och budgeten är cirka 8 miljoner euro, varav 1,4 miljoner euro går till Stockholms universitet. FORCeS är det första projektet i sitt slag som samordnas av Stockholms universitet och är ett resultat av ett långsiktigt samarbete mellan forskare vid olika universitet och organisationer.

Annica Ekman tror att forskarnas olika kunskaper och expertkompetens kommer att öka förståelsen kring ett av de största problemen som idag finns inom klimatvetenskapen.

– För att veta om och hur vi kan begränsa en skadlig global uppvärmning måste vi minska osäkerheten kring hur partiklar påverkar klimatet. Vårt projekt kommer att bidra till att utveckla relevanta och effektiva strategier när det gäller luftkvalitet och klimat inom den närmaste framtiden, säger Annica Ekman.

Båda är tacksamma för allt stöd de har fått från fakulteten och från avdelningen för forskningsstöd.

– Vi vill tillhandahålla viktig information som krävs för att framgångsrikt kunna uppfylla Parisavtalets mål och därigenom begränsa de negativa följder som klimatförändringar kan ha när det gäller livet på jorden, säger Ilona Riipinen.

 

En kick-off för projektet kommer att äga rum i Stockholm i november 2019.