För att komma tillrätta med ohållbara metoder som överfiske och utsläpp har svenska forskare vid Stockholm Resilience Centre inlett ett samarbete med flera av världens största fisk- och skaldjursföretag. Foto: Wikipedia commons
För att komma tillrätta med ohållbara metoder som överfiske och utsläpp har svenska forskare vid Stockholm Resilience Centre inlett ett samarbete med flera av världens största fisk- och skaldjursföretag. Foto: Wikipedia commons


Det är första gången som företag inom fisk- och skaldjursindustrin i Asien, Europa och USA har gått samman för att arbeta med en tydlig agenda för förändring, vilket visar hur forskare som arbetar med hållbarhet kan engagera sig för att bidra till en omställning. Syftet med samarbetet är att vidta åtgärder mot ohållbara metoder som överfiske, slavliknande arbetsförhållanden och miljöfarliga utsläpp.

Initiativet kallas Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) och beskrivs i en artikel som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.  

Projektet startade 2012 och forskarna har koncentrerat sig på de största företagen i den globala fisk- och skaldjursindustrin, de så kallade ”nyckelaktörerna” eftersom de dominerar alla delar av fisk- och skaldjursproduktionen.

– Om privata företag, som är beroende av ett friskt hav för att kunna verka, tar en ledande roll i beslutsprocesserna för mer hållbara hav, då är det bra både för affärerna och för planeten, säger Henrik Österblom, docent i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Centre som leder arbetet med SeaBOS och är förste författare till artikeln.

PNAS-studien beskriver hur processen i samarbetet har gått till, något som också ledde fram till att företagen gjorde ett gemensamt uttalande vid FN:s havskonferens i juni i New York.

– Ofta har det skrivits mycket om hur vetenskap interagerar med politik, men hur vetenskap och företagande samspelar är relativt okänt. Styrkan i vår studie är att visa i detalj hur ett sådant samspel går till samtidigt som vi sätter in det i ett större vetenskapligt sammanhang när det gäller frågor om hållbarhet, säger Jean-Baptiste Jouffray, doktorand vid Stockholm Resilience Centre, som deltar i projektet.

Carl Folke, forskningschef vid Stockholm Resilience Centre och medförfattare till studien, lägger till att forskare har flera utmaningar när de arbetar nära kommersiella företag inom näringslivet:

– Forskning inom hållbarhet är ett väldigt användarvänligt tillvägagångssätt där forskare kan vara involverade i förändringsprocessen som de bidrar till att leda. Vår ambition har varit att vara opartiska kunskapsmäklare i denna process och underlätta beslutsfattandet när det gäller hållbara hav.

De utmaningar som mänskligheten står inför kommer i allt högre grad att kräva att forskare tar en större och mer aktiv roll och kopplar kunskap till handling, menar forskarna i projektet.

– Initiativet och den metod vi beskriver visar ett intressant tillvägagångssätt som andra kan följa, inte bara när det gäller frågor som rör havet, utan även inom andra områden, säger Johan Rockström, föreståndare för Stockholm Resilience Centre samt medförfattare till artikeln.

ArtikelnEmergence of a global science–business initiative for ocean stewardship” i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS, går att läsa här.