Projektets titel är “Financial contracts, small firm growth, and job creation: experimental evidence from Uganda” och har fått stöd av det brittiska vetenskapsrådet ESRC med 99 298 pund. Projektet ska undersöka om utformningen av lånekontrakt begränsar uppstarten av och nyinvesteringar i små och medelstora företag i låginkomstländer. Forskarna kommer också att undersöka hur kontrakt kan förändras för att bättre stödja företagstillväxt och ökad sysselsättning. Projektet är en uppföljning av tidigare forskning som finansierades av ESRC och Vetenskapsrådet.

Det nya projektet kommer att undersöka de långsiktiga tillväxt- och sysselsättningseffekterna och granska de underliggande mekanismerna som möjliggjorde fler arbetstillfällen.

– Ökad kunskap om hur vi kan skapa fler jobb är avgörande för en mer effektiv arbetsmarknadspolitik i låginkomstländer och stärker vår kännedom kring hur kredit- och arbetsmarknaderna samverkar, säger Andreas Madestam, forskare vid Nationalekonomiska institutionen som leder arbetet.

Projektet kommer att pågå i 18 månader, det koordineras av Stockholms universitet och inkluderar partners från Israel, Italien och Uganda.