Sambandet mellan livskriser och ojämlikhet studeras i ett av projekten där forskare från Stockholms universitet medverkar. Foto: Mostphotos
I programmet ”Dynamics of Inequality Across the Life-course” studeras ojämlikhet av forskare från olika europeiska länder och inom skilda vetenskapliga discipliner. Foto: Mostphotos

I programmet medverkar forskare från olika europeiska länder och inom skilda vetenskapliga discipliner för att tillsammans utforska temat ojämlikhet.

Juho Härkönen, professor vid Sociologiska institutionen, ingår i ett projekt om hur kritiska livshändelser som arbetslöshet kan få effekter på ojämlikhet, ”Critical Life Events and the Dynamics of Inequality: Risk, Vulnerability, and Cumulative Disadvantage”. Anders Björklund, professor vid Institutet för social forskning, ingår i en forskargrupp som kommer att undersöka sambandet mellan ”Populism, Inequality and Institutions”. Per Krusell, professor vid Institutet för internationell ekonomi, medverkar i en forskargrupp som ska förutspå trender när det gäller ojämlikhet, ”Trends in Inequality: Sources and Policy”. Projekten kommer att starta under 2017 och 2018. Forskningsprogrammet ”Dynamics of Inequality Across the Life-course” (DIAL) koordineras av nätverket NORFACE, där Forte och Vetenskapsrådet ingår.

Mer om de 13 forskningsprojekten som finansieras med sammanlagt 18 miljoner euro går att läsa här.