Rödräv. Foto: Tomas Meijer
Antalet rödrävar i fjällekosystemet ökar. Foto: Tomas Meijer

Forskningsprojektet heter ”Ekologiska konsekvenser av boreal invasion” och ska undersöka hur rödrävens expansion i fjällmiljön påverkar skogshare, fjällripa och dalripa. Ett mål är att fördjupa kunskapen om effekterna av artens expansion, ett annat är att se vilka förvaltningsåtgärder som har störst effekt. Ansvarig forskare är Karin Norén vid Zoologiska institutionen, som får ett anslag på 800 000 kronor.

Naturvårdsverket finansierar forskning med medel ur Viltvårdsfonden till stöd för en hållbar förvaltning av vilt som naturresurs. För 2019 får sex forskningsprojekt vid olika lärosäten dela på fyra miljoner kronor. Projektens längd varierar från ett till tre år.