Michael Westerlund. Foto: Niklas Björling
Michael Westerlund. Foto: Niklas Björling

År 2010 valde en ung man att ta sitt liv inför en webbkamera som sände självmordet online på forumet Flashback. Flera av de som såg hur han förberedde sig försökte stoppa honom och kontaktade polis och ambulans, men hjälpen kom för sent. Både självmordet och direktsändningen startade en debatt om ett folkhälsoproblem – är det så här kommunikation om självmord på nätet ska se ut? När så mycket av psykisk ohälsa diskuteras och bearbetas på nätet, borde inte psykiatrin och andra som kan ge professionell hjälp också finnas där?

Stort behov av samtal och chat

Den ideella föreningen Mind startade år 2012 en kvällsöppen chat-linje dit människor som bär på självmordstankar och självmordsplaner kan vända sig för att få stöd. Tre år senare öppnades en dygnet runt-öppen linje dit man också kan ringa. En av de som var med från början är Michael Westerlund som forskar på digital kommunikation kring självmord.

– Det visade sig att det fanns ett stort behov, det fyllde ett viktigt tomrum. Under första året som linjen fanns öppen dygnet runt kom det in 5000 telefonsamtal, och 12 000 samtal via chatten. Det kan vara en generationsfråga, att unga människor är vana att kommunicera via text. Men det kan också vara mer skyddat att prata om ett så brännande, tabubelagt och stigmatiserande ämne som att ta sitt eget liv via text i en chat, än att ha en röst i örat, säger Michael Westerlund.

Pilotstudie inom digital humanvetenskap

Texterna och protokollen från chatsamtalen har nu blivit material i en pilotstudie som sker inom satsningen på digital humanvetenskap. Michael Westerlund är intresserad av vilka teman, berättelser och narrativ som finns i chatsamtalen, och vad de kan berätta om hur det är att vara människa i vår digitala tidsålder.

– När man kan vara helt anonym, som man kan vara på nätet, så innebär det att det man skriver kan vara ännu mer autentiskt. Man vågar berätta mer om sig själv, och texterna blir ännu mer äkta, säger Michael.

Kommunikationen är per se digital, den skulle aldrig ägt rum om det inte hade funnits chatforum på nätet. Den påverkas både av anonymiteten och av tempot på nätet, det finns både en positiv kraft av snabba bekräftelser men också en risk för besvikelse om svaren dröjer.

Chans att bryta kedjan mot självmord

Michael Westerlunds pilotstudie kommer att omfatta 1000 chatsamtal, och arbetet börjar under våren 2018. Ett mål med forskningen är att skapa verktyg för att bättre kommunicera med människor som bär på självmordstankar, och därigenom lyckas förhindra självmord.

– Även en självmordshandling vill kommunicera något. Det är den yttersta möjligheten, när all annan kommunikation är avstängd. Men en absolut majoritet av de som tänker på att ta sitt liv är ambivalenta – to be or not to be. Det finns nästan alltid en chans att bryta kedjan mot ett självmord, i synnerhet eftersom självbevarelsedriften är så stark hos människor, säger Michael Westerlund.

Bär du på självmordstankar, eller oroar du dig över någon i din närhet? Kontakta självmordslinjen på mind.se eller ring 90101.

Ring alltid 112 i akuta lägen.

Vad är digital humanvetenskap?

Läs mer om digital humanvetenskap vid Stockholms universitet