De som får projektanslag är:
Piergiorgio Percipalle: “Actin and myosin in genome stability and integrity in response to DNA damage”, 600 000 kr
Neus Visa: ”Exosomens roll i DNA-reparation”, 3 750 000 kr
Ann-Kristin Östlund Farrants: “Chromatin and long non-coding RNA in Ribosomal Transcription; Dysregulated in Cancer”, 2 400 000 kr.

Neus Visa har dessutom beviljats 3 000 000 kr i ”utökat stöd” för ”Testing the potential of exosome inhibitors as anticancer drugs”. Det utökade stödet ger möjlighet att inom ramen för ordinarie projektansökan äska om ytterligare tidsbegränsad finansiering.  Detta eftersom Cancerfonden ökat forskningsfinansieringen i ansökningsomgångarna 2018–2020.