Proteiner i mitoribosomer, Alexey Amunts, Stockholms universitet
Proteiner i mitoribosomer, Alexey Amunts, Stockholms universitet

 

Hur bildas mitokondriens ribosomer? Det är frågan som ska besvaras med hjälp av en kombination av flera olika tekniker och expertiser. En metod är att med hjälp av kryoelektronmikroskopi frysa processen när ribosomerna bildas i olika stadier för att se hur delarna passar ihop och känner igen varandra i tre dimensioner.

 

Nya vapen i kampen mot cancer

Förhoppningen är att kunna beskriva processen hur ribosomerna skapas i mitokondrier och ge svar på grundläggande frågor. Men projektet kan även påverka den framtida utvecklingen av olika typer av cancerbehandlingar för cancerformer som är beroende av mitokondrierna för tillväxt. Kan man specifikt komma åt dessa cancerceller genom att hämma bildningen av nya mitoribosomer så kan det komma att bli ett nytt effektivt vapen i kampen mot cancer.

Alexey Amunts Foto Neil Grant
Alexey Amunts Foto Neil Grant

‑ Att besvara frågeställningar kring de molekylära mekanismer som ligger bakom bildandet av mitoribosomer kommer sysselsätta mig och mina kollegor i många år och jag ser fram emot att komma igång med arbetet i labbet tillsammans med motiverade studenter och postdoktorer, säger Alexey Amunts vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet.