Totalt har stiftelsen beviljat cirka 53 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Forskarna vid Stockholms universitet som har tilldelats medel är:

Klas Nyberg, professor vid Institutionen för mediestudier, får 178 000 kronor för projektet ”Mode, lyx, kredit och tillit”, samt 100 000 kronor för ”Elsa Gullberg – textil pionjär”.

Sara Göthlin, doktorand vid Juridicum, får 1 760 000 kronor för projektet ”Rangordning av fordringar inom samma förmånsrättsliga kategori”.

Said Mahmoudi, professor vid Juridicum, får 124 000 kronor för projektet ”Självförsvar i förhållande till ovilliga eller oförmögna stater”.

Gustav Zamore, gästforskare vid Historiska institutionen, får 108 375 kronor för ”Botulf från Gottröra och jakten på kättare i den europeiska periferin”.

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, till exempel kultur och historia. Stiftelsen beviljar anslag till forskare, främst disputerade och doktorander, verksamma i Sverige.