Förbättra kärleksrelationen genom en kurs på nätet. Foto: Andrey Popov/MostPhotos.
Förbättra kärleksrelationen genom en kurs på nätet. Foto: Andrey Popov/MostPhotos.
 

– Få förhållanden är perfekta hela tiden, de går upp och ner. Vi vill hjälpa folk att få bättre relationer, säger Per Carlbring. Han är professor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och leder den så kallade ”Valentinstudien”. Per Carlbring har forskat kring dator- och internetbehandlingar sedan 1999.

Forskarna söker 100 par som har bott ihop i minst sex månader. Båda ska vara över 18 år och vilja ägna tid åt att arbeta på förhållandet. Efter en inledande parbesiktning arbetar deltagarna med övningar, ensamma och tillsammans med sin partner, under nio veckor.

– Det kan handla om att titta på ömma punkter, sina egna och andras, konfliktkunskap, att samtala så att den andra vill lyssna och att lyssna så att den andra vill prata. Hur man får en bra kommunikation helt enkelt, säger Per Carlbring.

Lära sig förändra och acceptera

Huvudtanken är att öka andelen positiva beteenden; att paren vill anförtro sig mer för varandra, vill ha roligt tillsammans och ger kärleksbevis både fysiskt och verbalt. Men också att samtidigt minsta andelen negativa beteenden.

– Vissa saker kan man ändra, annat måste man acceptera. Par behöver inte alltid vara lika.

Ett antal av deltagarna kommer också att få samtala kring sin relation på telefon två gånger under studien. Alla deltagare får skatta sin relation innan studien, när den avslutats och efter ett år.

– För tio år sedan, 2007, gjorde vi en liknande studie med mycket positiva resultat. Vi har lärt oss mycket sedan dess, inte minst om hur vi ska engagera och motivera deltagarna till att följa hela kursen.

Terapi kan häva nedåtgående spiral

I dag är webbaserad kognitiv beteendeterapi ett accepterat behandlingssätt för bland annat social fobi, panikångest och depression. Per Carlbring hoppas på att studien på sikt ska göra även parterapi mer tillgänglig för alla på webben.

– År 2015 gifte sig 52 000 svenskar och 25 000 skiljde sig. För vissa är skilsmässa rätt beslut, men för många skulle kanske en parkurs kunna vara räddningen på en nedåtgående spiral, säger Per Carlbring.

Mer information och anmälningsformulär: valentinstudien.se

Bakom Valentinstudien står forskare vid Stockholms och Linköpings universitet.