Aryo Makko, docent i historia vid Stockholms universitet. Foto: Anders Ståhlberg
Aryo Makko, docent i historia vid Stockholms universitet. Foto: Anders Ståhlberg

– Jag vill verka för att stärka de humanistiska ämnenas ställning. De är särskilt viktiga i en tid av ideologisk och politisk polarisering. Jag vill även engagera mig för fortsatt internationalisering av svensk humaniora samt för tydligare karriärvägar för unga forskare, säger Aryo Makko i ett pressuttalande från Sveriges unga akademi.

Hans forskning är inriktad på 1800- och 1900-talens internationella historia med särskilt fokus på imperialismen och kalla kriget. Han ingår också i spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study.

Aryo Makko är uppvuxen i Tyskland och kom till Sverige som högskolestudent. Han har levt och arbetat i Schweiz, Storbritannien och USA.

– Att vara ledamot i Sveriges unga akademi ger unga forskare en unik möjlighet att vara med och forma framtidens samhälle. Jag hoppas att min bakgrund och mina erfarenheter möjliggör för mig att lämna konstruktiva bidrag till debatter om hur det inom- och utomvetenskapliga samtalet kan formas, hur barn och unga med olika bakgrund kan inspireras till forskning och vetenskap samt hur kunskap kan spridas i ett snabbt förändrande samhälle, säger han.

Sveriges unga akademi bildades 2011 på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien och är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de främsta yngre forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Kriterier för att bli invald är vetenskaplig excellens och ett varmt engagemang för forskning och forskningsrelaterade frågor. Akademin består av 34 ledamöter som blir invalda för en femårsperiod.