Sveriges unga akademi är ett självständigt och oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett
urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. De bjuder in till ett seminarium på temat "Forskningens dynamik – Hur uppstår och etableras nya vetenskapliga discipliner och områden?" klockan 10:00–16:30 den 15 oktober.

Platsen är Beijersalen hos Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk.

Anmäl dig eller läs mer på om programmet genom länken nedan eller ladda ner PDF.