– Syftet är att förstå hur vi tänker och agerar när vi väljer fonder med hjälp av olika typer av numerisk information som räntor och värdeförändringar, säger Nichel Gonzalez.

Nichel Gonzalez
Nichel Gonzalez

Avhandlingen bygger på tre empiriska studier där både objektiv och subjektiv information har använts. I studierna fick deltagarna svara på frågeformulär kring olika hypotetiska fondutvecklingar med olika villkor. Den objektiva informationen bestod av fondutvecklingen, både den historiska utvecklingen och en framtida prognos. Den subjektiva informationen byggde på deltagarens eget omdöme om investeringens utveckling.

Resultaten av studierna visar dels att personer agerar på samma information på olika sätt. Men den visar också att deltagarna inte har någon större uppfattning om hur de påverkas av informationen när de fattar sina beslut.

– Att förstå att vi agerar på den här typen av information på så olika sätt kan till exempel utveckla hur banker och andra aktörer ger ekonomisk rådgivning. Det går inte att förutsätta att information kommer att tas emot eller användas på samma sätt av olika individer. Det krävs en uppfattning om hur den enskilde personen tänker innan man kan ge råd som den kan ta till sig, säger Nichel Gonzalez.

Avhandlingen lyfter även att en större variation mellan olika fonders ränteutveckling, oavsett om den är positiv eller negativ, ökar betydelsen av den informationen.

– Informationen behöver sticka ut för att personer ska bry sig om den. Ges fondförslag där det är stora skillnader i de olika ränteförändringarna så är det mer sannolikt att personen som får informationen kommer fokusera på just den informationen, säger Nichel Gonzalez.

 

Klicka här för att läsa mer om avhandlingen.