En nötskrika. En av flera arter som man tidigare trott löser problem genom att förstå vattens och sands fysiska egenskaper. Ny forskning visar att kråkfåglar lär sig problemen genom trial-and-error. Foto: Johan Lind/N.
En nötskrika. En av flera arter som man tidigare trott löser problem genom att förstå vattens och sands fysiska egenskaper. Ny forskning visar att kråkfåglar lär sig problemen genom trial-and-error. Foto: Johan Lind/N.
 

– Alla tidigare studiers metodik och statistik har varit bristfällig och man har därför överskattat i vilken grad kråkor och andra fåglar kan resonera om orsak och verkan. Vissa har till och med hävdat att dessa fåglar är lika smarta som fem- till sjuåriga barn, säger Stefano Ghirlanda, professor vid Brooklyn College i New York.

– Vår analys visar att fåglarna inte uppvisar någon förståelse eller resonerande, de löser problemen i experimenten genom trial-and-error-inlärning.

Kan tränas att lösa problem

Studier av kråkfåglars intelligens har inspirerats Aisopos-fabeln Kråkan och kruset. Där lyckas en törstig kråka använda stenar för att höja vattennivån i kruset och släcka sin törst. Att fåglar kan tränas till att lösa dessa och liknande problem har lett till slutsatsen att kråkor förstår vätskors och fasta objekts fysiska egenskaper. Till exempel att stenar som släpps kan tränga undan vatten men inte sand eller att sjunkande, men inte flytande, objekt kan tränga undan vatten och därmed höja vattnets nivå i en bägare.

– Alla är överens om att kråkfåglarna kan lära sig att lösa många av dessa problem. Det kontroversiella gäller vilka mentala förmågor som ligger bakom. säger Johan Lind, docent i etologi vid Stockholms universitet.

Provar sig fram till lösning

Kråkor, och andra fåglar, är otroligt nyfikna och kan lära sig många överraskande beteenden som att släppa stenar i vatten för att få upp matbitar, släppa brödbitar i vatten för att fånga fisk eller använda verktyg för att få tag på mat. Men den nya studien föreslår att fåglarna löser dessa problem genom prova sig fram snarare än genom att de resonerar om orsak och verkan.

Studien har nyligen publicerats i tidskriften Animal Behaviour.