David Drew vid Institutionen för biokemi och biofysik använder kryoelektronmikroskopi för att på molekylnivå studera hur näring passerar in i våra celler via cellmembranet. Mer om David Drews forskning: Forskning som lär oss mer om cellens dörrar

Alexey Amunts, också han vid Institutionen för biokemi och biofysik, använder kryoelektronmikroskopi för att skapa bilder av enskilda proteinkomplex, bland annat av mito-ribosomen, som sätter igång cancercellers ämnesomsättning. Mer om Alexey Amunts forskning i samband med att han fick Lennart Nilsson Award 2016 och att han blev 2016 års Ragnar Söderbergforskare i medicin.