Derek Muir, foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Derek Muir, foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Derek Muirs forskningsområde är miljökemi med fokus på studier av organiska och oorganiska miljögifter, särskilt i Arktis, och han räknas till en av de ledande miljökemisterna i världen. Han arbetar även med olika metoder för att identifiera nya miljögifter, för att sedan kartlägga deras globala utsläpp och ge verktyg för att följa dessa i miljön. Med sådan kunskap kan samhället reglera och förhoppningsvis ersätta dessa med mer miljövänliga alternativ. Forskningen vid Stockholms universitet är inriktad på att studera hur klimatförändringar påverkar eller kommer att påverka hur miljögifter rör sig i den arktiska miljön.

Kung Carl XVI Gustaf närvarade, Foto: Niklas Björling/SU
Kung Carl XVI Gustaf närvarade, Foto: Niklas Björling/SU

Muirs föreläsning fokuserade just på Arktis där han bland annat belyste hur utsläpp färdas via atmosfären och havsströmmar för att samlas i det arktiska området. Han följdes av forskarna Matthew MacLeod och Anne Sörensen som höll kompletterande föredrag kring framtida potentiella miljögifter och hur kvicksilver frigörs när Arktis blir varmare. Prorektor Claes Hättestrand samt professorerna Jonathan Martin och Cynthia de Wit inledde.

Derek Muir är den tjugotredje innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap.