Dante Olofsson är student vid MBW och medverkar i Siamak Haghdoost studie. Efter cykling på 80 procent av maxpuls får studiedeltagarna lämna salivprov. ”Dante är vältränad så vi kan se hur det kommer se ut hos en person som tränar”, säger Ali Pour Khavari, doktorand. Foto: Marc Femenia

 

Tomatjuice skyddar mot oxidativ stress. Studien fick stor uppmärksamhet när den publicerades 2012. Sedan dess har Siamak fortsatt att forska om oxidativ stress och utvecklat metoderna. I en ny studie ska han och doktoranden Ali Pour Khavari undersöka om individuella kostråd ger resultat och mäta det i saliv, en mycket enklare metod än blodprov.

– Kanske kan man i framtiden beställa en undersökning av sin saliv via nätet, som biolog letar man alltid efter förenklade metoder, säger Siamak Haghdoost, forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut (MBW).

Genom hård cykling i 20 minuter stressas kroppen hos försökspersonerna. De får lämna ett salivprov för att mäta hur mycket. Efter fyra veckor med anpassad kost, till exempel tomatjuice varje dag, görs ett nytt cykeltest för att mäta effekten.

Skador på DNA

Men vad är oxidativ stress, är det inte nyttigt att träna? Ja, träning är nyttigt, men den som utsätter kroppen för hård belastning skapar också en biprodukt – extremt reaktiva syremolekyler. Till viss del är dessa nyttiga, men de kan också orsaka skada på bland annat DNA. En restprodukt från skadat DNA går att mäta i kroppsvätskor för att få ett mått på oxidativ stress. Medan träning även har positiva effekter, och kroppen skapar ett naturligt skydd mot stressen, finns också annat som orsakar samma DNA-skador, till exempel strålning eller rökning. I förlängningen är det sannolikt att oxidativ stress bidrar till sjukdomar som cancer, diabetes typ2 och hjärt- och kärlsjukdomar.

Siamak Haghdoost

– Man behöver inte känna sig stressad för att ha en stressad kropp. Jag vill hitta personerna som har höga nivåer av oxidativ stress, gå igenom deras livsstil och ge råd om förändring så att nivån minskar. På detta sätt man kan förebygga eller senarelägga åldersrelaterade sjukdomar och åldras hälsosamt, säger Siamak Haghdoost.

Det är där tomaterna kommer in. Tomater är kända för att innehålla mycket karotenoider, till exempel lykopen, som fungerar som antioxidanter. En antioxidant är ett ämne som neutraliserar de reaktiva syremolekylerna.

Forskning inom strålning

Men allt började med strålningsbiologi för Siamak Haghdoost. Han jobbade med strålning inom cancervård och diagnostik, och ville veta om det fanns något sätt att skydda cellerna från biverkningar. Han kom då in på forskningen om lykopen. Det visade sig senare också stämma till viss del att lykopen skyddade mot oxidativ stress som skapas av till exempel röntgendiagnostik. Siamak Haghdoost ska nu gå vidare med strålningsforskningen som professor vid universitetet i Caen där han ska titta närmare på vad som händer i cellerna vid partikelstrålning av cancerceller. Fokus kommer att ligga på hjärntumörer hos barn. Han fortsätter samtidigt sin forskning vid Stockholms universitet på 20 procent.

– Oxidativ stress kommer att bli del av min forskning i Frankrike också, att mäta den hos celler som får partikelstrålning. Det finns väldigt få studier om detta än så länge. Jag tror inte att lykopen kommer komma in under själva cancerbehandlingen, men det kanske kan minska biverkningarna efteråt.

Siamak Haghdoost önskar att det jobbades mer förebyggande när det gäller cancer.

– Cancer är någonting som finns med oss, det går inte komma undan idag. Men det kan gå att senarelägga sjukdomen genom att leva sunt. Lagom och individuell anpassade mängder intag av antioxidanter kan komma in både i prevention och i behandling genom att motverka biverkningar.

Nyttigast med lagom

Lagom är bäst när det gäller antioxidanter. Till viss del behövs de oxidativa molekylerna i kroppen, de är till exempel viktiga för immunförsvaret.  Det är inte nyttigt att dricka litervis tomatjuice, men sedan studien 2012 dricker Siamak Haghdoost lite tomatjuice varje morgon, och äter mer frukt och grönsaker. Genvägar i form av kosttillskott har tveksam effekt. Lykopen som tablett fungerar inte alls lika bra som tomater.

– Lite stress varje dag är bra för kroppen. Tränar man ofta och äter mycket frukt har man inbyggt skydd. Mitt råd till alla är inte något nytt: sluta röka, börja träna i lagom tempo och bygg upp konditionen, ät mindre rött kött och mycket grönsaker.