Listan över världens mest citerade forskare baseras på data från referens- och citeringsdatabasen Web of Science. Följande forskare från Stockholms universitet finns med på listan:

Reinette (Oonsie) Biggs, Stockholms Resilienscentrum
Barbara Cannon, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
Carl Folke, Stockholms Resilienscentrum
Stefano Manzoni, Institutionen för naturgeografi
Claudia Mohr, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Jan Nedergaard, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
Per Olsson, Stockholms Resilienscentrum
Ilona Riipinen, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Johan Rockström, Stockholms Resilienscentrum

Listan över världens mest citerade forskare 2019 baseras på publiceringar under 2008–2018 och innehåller mer än 6 000 forskare fördelade över 21 olika ämnesområden. Nästan hälften av forskarna (44 procent) kommer från USA, näst flest forskare på listan har Kina som ökat mest sedan förra mätningen. Storbritannien ligger på tredje plats.

Hela listan samt mer information om mätningen gått till finns på Web of Science.