Vetenskapsrådet har beslutat tilldela Olof Palmes professur för 2018 till Margaret Moore, professor i politiska studier vid Queen’s University i Kanada. Under sin tid i Sverige kommer hon vara verksam vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Olof Palme-professuren inrättades 1987 av Sveriges riksdag till minne av Olof Palme och tilldelas en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för freden i vid bemärkelse – områden där Olof Palme visade ett livslångt engagemang. Forskningen kan omfatta internationell politik, freds- och konfliktforskning och jämförandet av sociala institutioner.

År 2019 kommer Olof Palmes gästprofessur att innehas av Carol Cohn, professor i statsvetenskap vid University of Massachusetts, Boston. Hon kommer vara verksam vid Försvarshögskolan.