Professor Marta Szebehely har lett arbetet med undersökningen, som bygger på enkätsvar från sammanlagt cirka 1200 anställda inom äldreomsorgen år 2005 och 2015 i Sverige, och ytterligare drygt 4000 anställda i Danmark, Finland och Norge.

Bland resultaten märks till exempel:

  • Antalet brukare som en anställd inom hemtjänsten i Sverige besöker under en arbetsdag (vardag) har ökat från 9 till 12 sedan 2005.
  • Andelen anställda inom äldreomsorgen som allvarligt övervägt att säga upp sig har ökat från 40 till 49 procent mellan 2005 och 2015.
  • Inom hemtjänsten har möjligheten att påverka det dagliga arbetet för den anställda minskat drastiskt. Mellan 2005 och 2015 minskade andelen som höll med om de oftast ”kan påverka hur det dagliga arbetet ska läggas upp” från 39 till 16 procent. Detta är en direkt konsekvens av de allt mer detaljreglerade arbetsuppgifterna, vilket försämrar både arbetstrivseln och möjligheterna att anpassa hjälpinsatserna till de äldres skiftande situation.
  • Så kallade delade turer, att arbetsdagen är uppdelad i två pass med minst två timmars obetald arbetstid emellan, förekommer i princip enbart i Sverige. I Sverige drabbar det 38 procent av de anställda inom hemtjänsten och 47 procent av de anställda på äldreboenden minst en gång i månaden.
  • Sverige hamnar överlägset sist även på frågan ”Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och utvecklas i yrket?” Inom hemtjänsten håller endast 17 procent med (Danmark 34%, Finland 43%, Norge 28%) och bland personal på äldreboenden är det 19 procent (Danmark 31%, Finland 31%, Norge 24%).

Rapporten presentades 15 februari vid ett seminarium som arrangeras av fackförbundet Kommunal, och kommenterades då av bland annat äldreminister Åsa Regnér och Kommunals ordförande Tobias Baudin. Se seminariet i efterhand här: https://www.kommunal.se/nyhet/vem-ska-arbeta-i-framtidens-aldreomsorg

Rapporten i sin helhet finns här: http://www.socarb.su.se/forskning/aktuellt/vem-ska-arbeta-i-framtidens-äldreomsorg-1.319235

Studien har finansierats av forskningsrådet Forte. Författare är Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell vid Stockholms universitet.