Robin D. Rogers är professor i kemi vid University of Alabama, USA. Under sin tid vid Stockholms universitet kommer han att vara verksam vid Institutionen för material- och miljökemi.