Anna Tompsett, Nationalekonomiska institutionen, får 5,6 miljoner kronor 
i bidrag till projektet Översvämningsskydd i slumområden – Lokalt anpassningsarbete i Kibera, Nairobi. Stefano Manzoni, Institutionen för naturgeografi, får 5,3 miljoner kronor
 i bidrag till projektet Balans mellan ekosystemtjänster och vattenanvändning för hållbar risproduktion.

Satsningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Sida och Formas.

 I varje forskargrupp som beviljas medel deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland. Satsningen ska stärka den svenska forskningen inom hållbarhet och resiliens med särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

 Satsningen ska även stärka unga forskare, därför finns minst en yngre forskare vid ett svenskt lärosäte med i alla forskargrupperna som beviljas medel. Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Formas forskningsanslag.

 Av de 106 ansökningar som kom in har 10 beviljats.