Forskare vid Stockholms universitet som får bidrag för internationell postdok:

Taylor Brydges vid Kulturgeografiska institutionen har beviljats bidrag för ”Cirkulärt är det nya svarta: En undersökning av genomförandet av cirkulärekonomiska principer i den svenska modebranschen”. Värdland: Schweiz.

Guillermo Montero Melis vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har beviljats bidrag för ”Beror koncept i vår hjärna på det språk vi talar?”. Värdland: Nederländerna.

Sebastián Etcheverry Cabrera vid Fysikum har beviljats bidrag för ”Användning av multikärnfibrer för kontinuerligvariabel kvantnyckelfördelning”. Värdland: Spanien.

Sandra Lage vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi har beviljats bidrag för ”Är kemisk diversitet hos den toxiska cyanobakterien Nodularia spumigena framdriven av interaktioner i näringsväven?”. Värdländer: Polen och Spanien.

Thomas Verschut vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik har beviljats bidrag för ”Neurogenetisk dissektion av gruppbildning: integrering av signaler från mat, vänner och fiender”. Värdland: Nederländerna.

Bin Yang vid Institutionen för organisk kemi har beviljats bidrag för ”Formationen av kol-kol bindningar genom en direkt kol-väte bindningsaktivering: Trifluormetylering via kopper-fotoredox katalytiska kaskadreaktioner”. Värdland: USA.

Från Stockholms universitet inkom 38 ansökningar, vilket ger en beviljandegrad på 16 procent.