Annika Sandén, Historiska institutionen, får 50 000 kr i bidrag för projektet ”Liv och lust under svensk stormaktstid”.

Ludvig Beckman, Statsvetenskapliga institutionen, Lucas Gottzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Malin Bergström, Institutionen för folkhälsovetenskap, Christer Hedin, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap och Pia Risholm Mothander, Psykologiska institutionen har tilldelats 30 000 kr vardera i stipendium.

Lars Salviusföreningen delar varje år ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.