Följande forskare vid Stockholms universitet får bidrag:
Ann Boija vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, har beviljats bidrag för ”Kromatinstrukturens regulatoriska roll i cancer”. Värdland: USA.

Thomas Fransson vid Fysikum har beviljats anslag för projektet ”Interaktioner mellan röntgenstrålning och materia i en tillförlitlig ab initio-modell”. Värdland: Tyskland.

Hege Leivestad vid Socialantropologiska institutionen har beviljats anslag för projektet ”Gränsfrakt: Maritim logistik på Europas sydspets”. Värdland: Storbritannien.

Byron Peters vid Institutionen för organisk kemi har beviljats anslag för projektet ”Nya kol-kol bindningar genom asymmetrisk katalys”. Värdland: USA.

Mikhail Shiplin vid Fysikum har fått bidrag för projektet ”Omvandling av CO och CO2 till etanol med Cu- och Rh-baserade modellkatalysatorer”. Värdland: Tyskland.

Simon West vid Stockholm Resilience Centre har beviljats anslag för projektet ”Att tolka ekosystemtjänster i praktiken: erfarenheter från ursprungsfolk och forskare i norra Australien”. Värdland: Australien.

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Bidragstiden är 18–36 månader. Minst två tredjedelar av bidragstiden ska tillbringas utomlands.