Anna Ahlströms och Ellen Terserus delar bland annat ut stipendier till kvinnliga forskare som studerar vid Stockholms universitets humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter. Som nytillträdande innehavare av stipendier för filosofie doktorer under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020 har styrelsen utsett (utan inbördes rangordning):

Kelly Hübben, litteraturvetenskap, med projektplan gällande 'Soedah ' means 'never mind '. Cross-generational memory and trauma, nostalgia and repatriation in co/onial and postcolonial Dutch-Indonesian children 's literature. (Inspektor: professor Elina Druker)

Nevra Biltekin, historia, med projektplan gällande Between Transnational Migration and Cultural Dip/omacy: Swedish Emigrant Women, Culture and Female Networking 1920s-1990s. (Inspektor: docent Aryo Makko)

Pernilla Hallonsten Halling, lingvistik, med projektplan gällande Predikativa tantum: En tvärspråklig studie. (Inspektor: professor Bernhard Wälchli)

Linnea Holmberg, barn- och ungdomsvetenskap, med projektplan gällande Samtid och framtid för frivilliga men pliktfyllda utbildningsinstitutioner -förskolans och fritidshemmets roll i utbildningssystem och samhälle. (Inspektor: professor Mats Börjesson)

Theresia Pettersson, nordiska språk, med projektplan gällande Hovet som socialt nätverk under äldre nysvensk tid. Variation och förändring i familjerna Vasas och Oxenstiernas skriftspråkbruk. (Inspektor: professor Cecilia Falk)

Sarah Callahan, konstvetenskap (Ännu ej klart med projekttitel och inspektor)

Läs mer om Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse.