Över 950 universitet från 84 länder ingår i årets upplaga av QS-rankningen.
Över 950 universitet från 84 länder ingår i årets upplaga av QS-rankningen.

QS-rankningen anses vara en av de viktigaste rankningarna av universitet i världen. I år ingår över 950 universitet från 84 länder. Stockholms universitet har placerats på plats 195 och har därmed gått upp ett steg jämfört med förra året då placeringen var 196. Nationellt hamnar Stockholms universitet på femte plats efter Lunds universitet (78), KTH (98), Uppsala universitet (112) och Chalmers tekniska högskola (133).

De ämnen vid Stockholms universitet som rankas inom topp hundra i världen är bland annat geografi (39), miljövetenskap (40), sociologi (49), naturvetenskap (69) samt konst och humaniora (80). I intervallet 51-100 placeras arkeologi, antropologi, filosofi, geologiska och marina vetenskaper, medie- och kommunikationsvetenskap, lingvistik, kemi samt ekonomi.

QS-rankningen publiceras årligen av brittiska Quacquarelli Symonds (QS). Rankningen görs utifrån olika indikatorer där akademiskt rykte väger tyngst. Övriga indikatorer är anseende bland anställda, citeringar per fakultet, antal lärare i förhållande till studenter, andel internationella studenter samt andel internationella forskare.

Listan toppas i år av Massachusetts Institute of Technology (MIT) följt av Stanford University och Harvard University.

Mer om årets QS-rankning finns här!