Över 950 universitet från 84 länder ingår i årets upplaga av QS-rankningen.
Över 1 000 universitet från 85 länder ingår i årets upplaga av QS-rankningen.

QS-rankningen anses vara en av de viktigaste rankningarna av universitet i världen. I år ingår över 1 000 universitet från 85 länder. Stockholms universitet har placerats på plats 200 och har därmed gått ner fem steg jämfört med förra året då placeringen var 195. Nationellt hamnar Stockholms universitet på femte plats efter Lunds universitet (92), KTH (104), Uppsala universitet (117) och Chalmers tekniska högskola (128).

De ämnen vid Stockholms universitet som rankas inom topp hundra i världen är bland annat socialpolitik och administration (24), miljövetenskap (33), geografi (40), sociologi (45), lingvistik (46) samt antropologi (47). I intervallet 51-100 placeras filosofi, geologiska och marina vetenskaper, medie- och kommunikationsvetenskap samt ekonomi.

QS-rankningen publiceras årligen av brittiska Quacquarelli Symonds (QS). Rankningen görs utifrån olika indikatorer där akademiskt rykte väger tyngst. Övriga indikatorer är anseende bland anställda, citeringar per fakultet, antal lärare i förhållande till studenter, andel internationella studenter samt andel internationella forskare.

Listan toppas i år, liksom förra året, av Massachusetts Institute of Technology (MIT) följt av Stanford University och Harvard University.

Mer om årets QS-rankning finns här!