Järnmalmsgruva i Kirunavaara. Foto: Johan Sandtröm
Järnmalmsgruva i Kirunavaara. Foto: Johan Sandtröm


Projektet Organizing rocks handlar om hur en modern gruva organiseras och hur det påverkar arbetsprocessen. Fallstudier genomförs på en av LKAB:s järnmalmsgruvor i Kirunavaara och en av Key Lake gruvorna i Saskatchewan, Kanada.

– Det råder en boom inom gruvnäringen. Växande materiella behov runt om i världen skapar en ökad efterfrågan på metaller och mineraler. Den svenska regeringen vill därför att Sverige ska ha mer än 50 gruvor år 2030, jämfört med dagens 16. Samtidigt genomgår gruvsektorn en rad förändringar med tuffare avkastningskrav och tilltagande automatisering, säger Tommy Jensen.

– Vi kommer att kunna visa på att en gruva är mer lik en modern ekonomi än vad man kanske tror. Maktförhållandena har förändrats och relation mellan arbetare, management och kapital ser annorlunda ut idag än tidigare. 

Musik och rörlig bild som metod

I och med projektet Organizing rocks har Tommy och hans forskningskollega Johan Sandström, professor vid Luleå tekniska universitet, börjat använda sig av metoder som inte är så vanliga inom organisationsforskning. Förutom att skriva forskningsartiklar tar de även stillbilder, skriver musik och producerar film – allt som en del av projektet. Tommy är noga med att poängtera att de gör musiken på sin fritid.

– Det stod ju inte i vår forskningsansökan att vi skulle skriva musik, så det blir som ett komplement. Men vi ser skivan som en produktion inom ramen för projektet. Självklart kommer vi att göra allt det vi har skrivit till Forte att vi ska göra, men rapporten till Forte tror jag nog kommer att innehålla ett par skivor också.

Tommy Jensen (vänster) och Johan Sandström i gruvan. Foto: Marina Källvik/LKAB
Tommy Jensen (vänster) och Johan Sandström i gruvan. Foto: Marina Källvik/LKAB

– Att arbeta med musik och bilder är ett sätt att få fram känslor som inte går att beskriva med ord. Jag skrev till exempel låten The sound för att beskriva en känsla som en arbetare berättade om. Hen hade börjat arbeta längre ner i berget och berättade att det lät annorlunda där, vilket har gjort hen rädd för att berget ska rasa ihop. Jag använder musiken som ett sätt att reflektera kring forskningsresultaten och min roll som forskare.

Blogg och Facebook

Projektet har även en blogg och en Facebook-sida där de publicerar filmerna, bilderna och musiken. Syftet är att nå ut med forskningen på ett sätt som gemene man lättare kan ta till sig. De hoppas kunna nå ut till allt ifrån vanliga medborgare, till LKAB:s anställda, journalister och politiker.

– Bloggen och Facebook-sidan gör också att vi tvingas analysera och reflektera hela tiden eftersom att kanalerna måste underhållas och uppdateras, säger Tommy som har gått från att ha en tröja med texten ”Die Facebook, die” till att inse att Facebook faktiskt kan vara ett bra sätt att nå ut med sin forskning på.

– Det är fantastiskt kul att använda bloggen för att berätta om projektet. Jag tycker att folk blir mer intresserade, och det är nog för att det är lättare att ta till sig bild och ljud. Det blir alltid mycket reaktioner och samtal. Får man ens göra så här undrar en del? Men då säger vi att det finns olika sätt att nå kunskap på, och vi överger ju inte intervjuer och andra metoder, vi kompletterat dem ju bara.

”Cross media strategi”-forskning kallar de sin forskning för. Under projektets gång har de också skrivit på en metodbok, Fallstudier, som tar upp de metoder de använder sig av i projektet.

– Vi känner oss mer seriösa som forskare än någonsin tidigare. Jag har inte känt mig som en god empiriker sen jag var doktorand. Ibland har det känts som att jag har stressat fram i de olika projekten och att vi inte har använt allt material vi har haft. Jag har hela tiden haft känslan av att jag hade kunnat göra bättre empiri. Men i det här projektet känner jag att vi verkligen kan använda det material vi har, och det känns väldigt bra. 

Den första skivan, Spaceland, finns nu på Spotify och iTunes