Europeiska forskningsrådet delar ut olika typer av anslag och syftet med ERC Starting Grant är att uppmuntra begåvade unga forskningsledare i Europa att bli oberoende och bygga sina egna karriärer. I år får 403 forskningsprojekt inom EU dela på totalt 603 miljoner euro.

De forskare vid Stockholms universitet som har beviljats finansiering är:

Alexey Amunts, Institutionen för biokemi och biofysik, för projektet ”Protein synthesis in organelles”.

Anders Jerkstrand, Institutionen för astronomi, beviljas anslag för projektet “Three-dimensional spectral modelling of astrophysical transients: unravelling the nucleosynthetic content of supernovae and kilonovae”.

Oskar Karlsson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, beviljas finansiering för sitt projekt ”Paternal Epigenetic Inheritance: A man’s life experiences may impact health of his unborn children and grandchildren”.