En Pro Futura-forskare får finansiering i fem år och ska, som en del av programmet, vistas vid ett utländskt spetsforskningsinstitut eller universitet under minst två år. Av 27 nominerade forskare har fem valts ut varav två kommer från Stockholms universitet.

Aryo Makko

Aryo Makko
Aryo Makko

Aryo Makkos forskningsområde är diplomatiskt historia och modern politisk historia samt frågor kring migration, diaspora och nationalism. Inom ramen för Pro Futura kommer han att studera neutraliteten i Europa och hur den påverkats av Sovjetunionen under perioden 1960–1990.

– Att bli antagen till Pro Futura innebär i första hand att jag får de resurser som behövs för att ta mig an ett väldigt omfattande forskningsprojekt med arkivstudier i minst fem olika länder vilket i vanliga fall inte hade varit möjligt. Jag får dessutom goda förutsättningar för att fördjupa mina kontakter inom det internationella forskarsamhället, säger Aryo Makko som berättar att han ser Pro Futura som en möjlighet att utvecklas både som forskare och människa. Detta tack vare programmets utformning med ett kollegium (Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS, i Uppsala) där han kan möta kollegor från andra discipliner, en ledande forskare som mentor och möjligheten att vistas utomlands under en längre period.

– Pro Futura erbjuder fantastiska förutsättningar för att tänka och reflektera på ett sätt som har blivit allt svårare i vår akademiska vardag.

Mer om Aryo Makko, Historiska institutionen vid Stockholms universitet på institutionens webb.

Julia Uddén

Julia Uddén
Julia Uddén

Julia Uddéns forskning handlar om språkinlärning och om hur hjärnan utvecklas när ungdomar lär sig att använda språket på ett effektivt sätt i olika sammanhang.

– Pro Futura-programmet innebär att jag kan satsa långsiktigt på min forskarbana. Ett sådant här stöd gör att unga forskare kan ta sig den tid som krävs för att genomföra banbrytande projekt med bibehållen kvalitet, säger Julia Uddén.

– Jag brinner för att stärka växelverkan mellan naturvetenskap och humaniora/samhällsvetenskap. Ett bra exempel på detta är den nya forskningsmiljön SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Center – där forskare i ämnen som lingvistik och psykologi kommer att använda hjärnavbildningsmetoder för att besvara sina frågor. Tack vare Pro Futura kan jag vara med när SUBIC byggs upp, från start.

Mer om Julia Uddén, Max Planck-institutet för psykolingvistik i Nijmegen på Max Planck-institutet för psykolingvistiks webb.