Kristallstruktur av OGG1 bunden till en nyckelhämmare. Illustration: Geoffrey Masuyer
Kristallstruktur av proteinet OGG1 bunden till en nyckelhämmare. Illustration: Geoffrey Masuyer


– Vi har utvecklat en ny läkemedelsmolekyl som dämpar inflammation. Den verkar mot ett protein som vi tror är en generell mekanism för hur inflammation sätts igång i kroppens celler, säger professor Thomas Helleday, institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, som lett studien.

Enzymet OGG1 triggar inflammationer

Det var när forskarna utvecklade en molekyl för att hämma det enzym som reparerar syreskador i DNA, som de fann att den förvånande nog också dämpade inflammation. Det visade sig att enzymet OGG1, förutom att reparera DNA, även har till uppgift att trigga inflammationer.

Hämmaren hindrar frisläppandet av inflammatoriska signalproteiner. I försök på möss med akut lungsjukdom lyckades forskarna dämpa mössens inflammation. 

– Vi använder röntgenkristallografi och en mängd andra metoder för att studera enzymer och deras bindning till potenta hämmare. Strukturella, biofysiska och biokemiska studier är avgörande för förståelsen av dessa proteiners naturliga funktioner och för hur man ska kunna utveckla nya läkemedel som riktar sig mot dem, säger professor Pål Stenmark vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, som leder forskargruppen på Stockholms universitet som tagit reda på hur hämmaren binder till och påverkar OGG1.

Forskarnas detaljerade studier av hur hämmarna interagerar med OGG1 kommer nu att fortsätta.

Hoppas kunna utveckla behandlingar

– Vi hoppas att tillsammans kunna utveckla nya behandlingar för inflammatoriska sjukdomar som blodförgiftning, MS, KOL och svår astma, säger Pål Stenmark.

Forskningen har finansierats av Vinnova, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden, Svenska Smärtafonden, Torsten Söderbergs Stiftelse, National Institute of Allergic and Infectious Diseases, USA, Fakultet for medisin og helsevitenskap vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), the Central Norway Regional Health Authority, Svanhild och Arne Must’s Fund for Medical Research, Norge.

Artikeln ”Small-molecule inhibitor of OGG1 suppresses pro-inflammatory gene expression and inflammation” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science.

Se filmen “Small molecule inhibitor of OGG1 suppresses pro-inflammatory gene expression and inflammation”

Läs pressmeddelandet från Karolinska Institutet.