Backtrav (Arabidopsis thaliana) med ammunition. Foto Liz Rylott.
Backtrav (Arabidopsis thaliana) med ammunition. Foto Liz Rylott.

Ett enzym från bananflugor har införts i växten backtrav. Backtrav som har genmodifierats på detta sätt är mer motståndskraftigt i trotylförgiftade växtmiljöer och tar upp det giftiga ämnet från omgivningen.

– Våra modellförsök med backtrav visar att en växt med förstärkt enzymaktivitet kan användas för sanering av förorenad mark, säger Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet. Vi siktar nu på användning av större snabbväxande växter än den lilla plantan backtrav för praktisk tillämpning av resultaten.

Långvariga miljöproblem

Trotyl finns i alla delar av världen där det har spridits genom militära och industriella aktiviteter. Sprängämnet trotyl är toxiskt för djur och växter och svårt att bryta ned i naturen, vilket gör att miljöproblemen blir långvariga.

Plantor av vildtyp som växer i närvaro av sprängmedlet TNT växer svagt (till vänster). Plantor modifierade med flugenzymet växer bra (till höger) och oskadliggör TNT. Foto: Kyriakos Tzafestas.
Plantor av vildtyp som växer i närvaro av sprängmedlet TNT växer svagt (till vänster). Plantor modifierade med flugenzymet växer bra (till höger) och oskadliggör TNT. Foto: Kyriakos Tzafestas.


Om studien

Den oväntade avgiftningen av trotyl, som bananflugans enzym visar upptäcktes av Aslam Mazari och Bengt Mannervik vid Stockholms universitet. Genom samarbete med professor Neil Bruce och hans medarbetare vid University of York i Storbritannien kunde genen för flugenzymet föras in i backtrav så att enzymaktiviteten uttrycktes i växten.

Forskningen har fått ekonomiskt stöd av Vetenskapsrådet och Carl Tryggers Stiftelse för vetenskaplig forskning.

Artikeln ”Expression of a Drosophila glutathione transferase in Arabidopsis confers ability to detoxify the environmental pollutant, and explosive, 2,4,6-trinitrotoluene” har publicerats i tidskriften New Phytologist.