Samtal mellan kollegor på kontor
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

 

Det finns en omfattande etnisk segregation mellan arbetsplatser, även inom samma jobbsektor (se studien för referenser). Arbetsgivare bidrar till detta genom vem de väljer att anställa, men vilken roll spelar de val vi gör när vi söker en arbetsplats?

1 455 amerikaner har deltagit i en webbaserad enkätstudie där de ombads att ta ställning till vad

Moa Bursell
Moa Bursell. Foto: Erika Karlsson

som skulle vara en ideal arbetsplats för dem. Deltagarna visste inte i förväg att studien handlade om segregation. Som väntat föredrar man i allmänhet den egna etniska gruppen.

– Vi föredrar kolleger som är som oss själva. Men, om det finns ett andrahandsval så föredrar vi personer från grupper med hög samhällsstatus, säger Moa Bursell, forskare på Institutet för framtidsstudier och en av författarna till studien.

Deltagare i studien valde bort arbetsplatser med hög mångfald

Enkätsvaren visar att de flesta föredrar arbetsplatser med måttlig mångfald. Det innebär att vi skulle föredra att det var mindre segregation mellan arbetsplatser än det faktiskt är. Samtidigt valde deltagarna bort arbetsplatser med så stor mångfald att den egna gruppen hamnar i minoritet. Det faktum att det finns en maximal diversitet som vi kan acceptera får viktiga följder.

– Vi kan se i våra simuleringar att även om vi helst vill jobba på arbetsplatser med en del mångfald, så leder det faktum att vi också undviker större mångfald till segregation, eftersom vi ofta inte kan få vårt förstahandsval, säger Fredrik Jansson, forskare på Centrum för evolutionär kulturforskning på Stockholms universitet och studiens andra författare.

Fredrik Jansson
Fredrik Jansson. Foto: Johannes Ollson

När deltagarna, indelade i subgrupper, blev tillfrågade igen en vecka senare, och då fick reda på hur de andra hade svarat i första rundan, så ändrade de sina val till att bli mer lika hur de andra hade svarat. Detta gällde oavsett om de andra föredrog arbetsplatser med hög mångfald eller sådana som var helt homogena. De här nya preferenserna bestod när deltagarna blev tillfrågade ytterligare en gång ännu en vecka senare.

– Eftersom arbetsplatser är mer segregerade än de flesta skulle önska, så kan vi alla också få uppfattningen att folk uppskattar mångfald mindre än de egentligen gör. Den här uppfattningen kan i sin tur få oss att föredra mindre mångfald, säger Fredrik Jansson.

Så, om budskapet sprider sig att de flesta gillar mångfald, eller det motsatta, att de undviker minoriteter och invandrare, så kan det enligt studien bli ett självuppfyllande budskap.

Om studien

Moa Bursell & Fredrik Jansson (2018): Diversity preferences among employees and ethnoracial workplace segregation. Social Science Research 74: 62–76.

Fredrik Jansson & Moa Bursell (in press): Social consensus influences ethnic diversity preferences. Social Influence.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15534510.2018.1540358