Vem förlorar? Ny avhandling om problemspelare. Bild: Hanna Allert Karlsson.
Vem förlorar? Ny avhandling om vem som riskerar att få problem av sitt spelande. Bild: Hanna Allert Karlsson.
 

– Ju fler negativa konsekvenser de som deltog i undersökningen hade av sitt spelande, desto högre grad av impulsivitet och närhet till negativa känslor hade de. Även om de i förhållande till hela gruppen i studien hade längre till negativa känslor, berättar psykologen Kristina Sundqvist vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet, om sin avhandling.

Hon har undersökt riskspelande om pengar i den allmänna befolkningen utifrån ett psykologiskt perspektiv och fokuserat på personlighet, riskabla alkoholvanor och motiv för att spela.

Olika motiv till att spela

Kristina Sundqvist. Foto: Olof Holdar.
Kristina Sundqvist. Foto: Olof Holdar.

– Motivet till att spela är olika beroende på hur många negativa problem deltagarna har upplevt. De som har haft fler negativa konsekvenser i samband med spel spelar oftare för att fly från problem, men också för att spelet är en utmaning. De vill lära sig spelets strategi och ”bli smarta”. Det fanns inte heller några skillnader i motiv mellan könen, säger hon.

Dubbelt så många av dem med riskfullt spelande drack sig berusade varje vecka i jämförelse med de som inte haft några problem på grund av sitt spelande. Men sedan Kristina Sundqvist korrigerat resultatet för ålder, rökning och socio-demografiska faktorer som bland annat arbetslöshet försvagades det sambandet.

– Det kan vara så att det är samma grupp av människor som har båda riskbeteende, men utan att det finns något direkt samband mellan riskabelt spelande och berusningsdrickande. Däremot kan det ju vara så att den som dricker har svårare att bedöma konsekvenser.

Läs hela avhandlingen

Beyond Recreational Gambling: a Psychological Perspective on Risk- and Problem Gambling” finns att läsa på webben.