Stockholms universitet

Forskningsprojekt CIV - Individuella variation i kommunikativt beteende hos unga vuxna

För att behärska sitt modersmål krävs mer än att kunna uttal, stavning, ordkunskap och grammatik. Dessa kunskaper tillägnar sig de flesta redan som barn. Den verkliga gåtan är dock att lära sig kommunicera effektivt i olika sammanhang.

Siluettbild, två personer närmar sig en bokhylla med krukväxt och ett päron i.

Exempelvis kräver vissa situationer att vi uttrycker oss direkt, i klarspråk. I andra situationer behöver vi istället linda in vårt budskap eller vår önskan genom att uttrycka oss indirekt. Varför är vissa människor bättre på den här typen av kommunikation än andra?

I det här projektet jämförs hjärnans kommunikativa språkprocesser hos svaga respektive normalstarka kommunikatörer, med hjälp av fMRI.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Julia Uddén

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Julia Uddén Foto: Psykologiska institutionen/HD

Medlemmar

Jana Bašnáková

Postdoc

Donders Institutet, Radboud University, Nijmegen, Nederländerna

Katarina Bendtz

Alumn, Forskare

Psykolologiska institutionen

Josephine Schneider

Doktorand

Psykologiska institutionen